Soutěž zlepšovatelů pro rok 2020

 

příloha
 

Tisková zpráva - INVENT ARENA 2018

 

Příloha
 

Předání Medaile ČSVTS Christiana J. Willenberga Ing. Janu Czudkovi, generálnímu řediteli Třineckých železáren, a.s.

Ing. Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren, a.s. a člen České hutnické společnosti, z.s. převzal nejvyšší vyznamenání Českého
svazu vědeckotechnických společností „Medaile Christiana Josefa Willenberga“ z rukou předsedy Svazu doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., EUR
ING a JUDr. Ing. Roberta Szurmana, státního tajemníka Ministerstva průmyslu a obchodu. Předání proběhlo dne 15.5.2018 v rámci konference s
mezinárodní účastí Kvalita – Quality v Ostravě.

 
 
administrace