Česká hutnická společnost je dobrovolná nezávislá, nepolitická zájmová organizace, která sdružuje odborníky z oblasti hutnictví a materiálového inženýrství a další zájemce z příbuzných oborů průmyslové sféry.

Česká hutnická společnost působí na území České republiky a úzce spolupracuje s odbornými hutnickými společnostmi sousedních zemí.

Společnost rozvíjí tvůrčí aktivitu svých členů, vytváří podmínky pro jejich společenské a odborné uplatnění.

Ve své činnosti se zaměřuje především na pořádání odborných konferenci a seminářů tuzemských i zahraničních, pořádání odborných kurzů a školení ke zvyšování kvalifikace svých členů. Propagaci hutnictví a příbuzných oborů ve všech dostupných formách jak v České republice tak i za hranicemi.

Spolupráci s vysokými školami technického zaměření podporuje zájem mladé generace o hutnictví a příbuzné obory.

Ing. Jiří Cupek, Ph.D.            

předseda předsednictva ČHS, z.s.

 
 
administrace