INVENT ARENA - s ohledem na epidemiologickou situaci byla akce zrušena.

Česká hutnická společnost, z.s. je hlavním organizátorem již 3. ročníku

Projekt INVENT ARENA 2021 je spolufinancován vládou České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádské dotace z Mezinárodního visegrádského fondu. 
https://www.inventarena.cz/en/visegrad-fund/
https://www.inventarena.cz/visegradsky-fond/

 
 

Soutěž zlepšovatelů pro rok 2020

 

příloha
 

Předání Medaile ČSVTS Christiana J. Willenberga Ing. Janu Czudkovi, generálnímu řediteli Třineckých železáren, a.s.

Ing. Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren, a.s. a člen České hutnické společnosti, z.s. převzal nejvyšší vyznamenání Českého
svazu vědeckotechnických společností „Medaile Christiana Josefa Willenberga“ z rukou předsedy Svazu doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., EUR
ING a JUDr. Ing. Roberta Szurmana, státního tajemníka Ministerstva průmyslu a obchodu. Předání proběhlo dne 15.5.2018 v rámci konference s
mezinárodní účastí Kvalita – Quality v Ostravě.

 
 
administrace