INVENT ARENA 2024

 
 

Konference WEC 2023

 
 

Soutěž zlepšovatelů pro rok 2023

 

příloha
 

Soutěž zlepšovatelů pro rok 2020

 

příloha
 

Předání Medaile ČSVTS Christiana J. Willenberga Ing. Janu Czudkovi, generálnímu řediteli Třineckých železáren, a.s.

Ing. Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren, a.s. a člen České hutnické společnosti, z.s. převzal nejvyšší vyznamenání Českého
svazu vědeckotechnických společností „Medaile Christiana Josefa Willenberga“ z rukou předsedy Svazu doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., EUR
ING a JUDr. Ing. Roberta Szurmana, státního tajemníka Ministerstva průmyslu a obchodu. Předání proběhlo dne 15.5.2018 v rámci konference s
mezinárodní účastí Kvalita – Quality v Ostravě.

 
 
administrace