Koncept Průmysl 4.0

23.03.2016 08:15

Průmysl 4.0 je označením pro současný trend digitalizace a s tím související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese. Bývá též označován jako čtvrtá průmyslová revoluce. Vize byla poprvé prezentována na průmyslovém veletrhu Hannover Fair 2011, celý dokument byl pak představen o dva roky později.


Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou moci využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. Zavádět se bude pomocí metod strojového vnímání, autokonfigurace a autodiagnostiky a s počítačovým spojením strojů a dílů. Stroje a produkty budou vybaveny čipy, pomocí nichž je bude možné kontrolovat a obsluhovat přes internet. Dále se budou využívat cloudová (serverová) úložiště, 3D tisk, datová centra, automatické hlášení problémů či „chytré sklady“, které budou samy informovat o docházejících zásobách.


Pomocí metod a nástrojů Průmyslu 4.0 by mělo dojít k úsporám času, financí a ke zvýšení flexibility firem. Průmysl 4.0 s sebou přináší naději na zvýšení kvality lidského života prostřednictvím zvyšování produktivity práce a absence monotónních a fyzicky náročných profesí. Automatizace, integrace systémů a vyšší efektivita díky propracovanější logistice jsou rovněž nadějí pro snižování negativních lidských vlivů související s průmyslem a pro implementaci udržitelného rozvoje.

Informace o problematice Průmysl 4.0 na webu Ministerstva průmyslu a obchodu:                                                   www.mpo.cz/dokument162351.html

___________________________________________________________________________________________               

V záložce INFORMACE budou zveřejňovány informace z konferencí, seminářů, apod., související s tímto tématem.

 
 
administrace